Programe & Niveluri

Programul Școlii Native English este bazat pe programa CEFR European Standard, care corespunde testelor de engleză Cambridge și nivelurilor Pre A1– B2 (Starters, Movers, Flyers, KET, PET și altele).

În momentul de față, avem câteva programe/ niveluri dintre care puteți alege:

Începutul aventurii în universul limbii engleze:

Nivelul 1 – Genki English pentru preșcolari – cursuri de 45 de minute (axate pe vorbire și ascultare): 3-4 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 45 DE MINUTE/12 LUNI

Prezentare:

 • Formule de salut și de prezentare
 • Recunoașterea principalelor culori și forme, numărătoare până la 12
 • Recunoașterea literelor din alfabetul limbii engleze, de la A la Z
 • Reproducerea cuvintelor de bază și a unor fraze scurte, cu ajutorul unor cântece, jocuri și activități cu o tematică variată
 • Înțelegerea și îndeplinirea de cerințe simple, înțelegerea instrucțiunilor care se dau la clasă
Nivelul 2 – Curs intensiv JollyPhonics/ GenkiPhonics – cursuri de 45 de minute sau de o oră (axat pe învățarea cititului și a scrierii): 4-7 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 45 DE MINUTE/6 LUNI sau DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ/3 LUNI

Prezentare:

 • Formule de salut și de prezentare
 • Recunoașterea principalelor culori și forme, numărătoare până la 12
 • Învățarea alfabetului fonetic și reproducerea sunetelor
 • Grupuri de litere
 • Recunoașterea, citirea și scrierea de cuvinte uzuale cu 3, 4 sau 5 litere
 • Înțelegerea și îndeplinirea de cerințe simple, înțelegerea instrucțiunilor care se dau la clasă
Nivelul 3 – Genki English – Pre A1 – Pre A2 (concentrat pe vorbire și ascultare, cu unele abilități de citire și scriere): 5-9 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ/15-18 LUNI

Prezentare:

 • Salută și se prezintă, răspunde la întrebări simple despre lucrurile care îl înconjoară
 • Recunoaște principalele culori și forme, numără până la 100
 • Știe să citească ora
 • Înțelege și reproduce cuvinte uzuale, propoziții și fraze simple despre lucrurile care-l înconjoară. Prin diverse cântece, jocuri și activități, folosind metoda Genki învață cu rapiditate expresii şi fraze uzuale ce acoperă un câmp larg de subiecte cotidiene
 • Recunoaște literele alfabetului limbii engleze, de la A la Z
 • Învață alfabetul fonetic și reproduce sunete
 • Grupuri de litere
 • Recunoaște, citește și scrie cuvinte uzuale din 3, 4 sau 5 litere
 • Înțelege și reproduce cele mai folosite cuvinte
 • Participă la conversații simple folosind formele de politețe, formulează întrebări, înțelege răspunsuri și îndeplineştea sarcini de la cele simple până la unele mai complexe, înțelege instrucțiunile care se dau la clasă
 • Înțelege și construiește propoziții și participă la conversații folosind diferite structuri gramaticale, ca de exemplu: poate să-și exprime dorințele și nevoile, poate spune ce-i place și ce nu-i place, poate vorbi despre sine, poate afla lucruri despre cei din jur și multe altele!

Pregătirea pentru examene:

Nivelul 4 – Cambridge Starters (Pre A1): 7-9 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ/9 LUNI

Prezentare:

 • Participă la o conversație simplă despre un subiect familiar, de exemplu: poate vorbi despre mâncare, întrebând și răspunzând la întrebări cu „cât de mulți” și „cât de multe”, poate vorbi despre sine
 • Dezvoltă subiecte despre care a învățat anterior: sala de clasă, mâncare, familie
 • Descrie activități de rutină, folosind prezentul simplu, și acțiuni din prezent cu ajutorul prezentului continuu
 • Vorbește despre acțiuni trecute folosind„a fost/ au fost”
 • Vorbește despre animale și preferințele sale și poate face comparații
 • Descrie cum arată oamenii
 • Știe să citească ora
 • Vorbește despre direcții (stânga, dreapta, jos, sus)
 • Citește cuvinte cu4, 5 sau 6 litere și propoziții formate din acestea
 • Citește noțiunile-cheie pentru subiectele studiate
Nivelul 5 –Cambridge Intensive ExamPreparation– Get Ready for Starters (PreA1): 7-9 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ/3 LUNI

Prezentare:

 • 10 lecții de recapitulare și teste de pregătire
Nivelul 6 – Cambridge Movers (A1) 9-12 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ/9 LUNI

Prezentare:

 • Formulează întrebări despre activitățile școlare și rutina zilnică (cerințele de la clasă, despre teme, vacanțe)
 • Spune când este sau nu de acord, folosind expresii precum: „I think so”, „You are right”
 • Înțelege și urmează instrucțiunile date de profesor în clasă: „You must do this”, „Take off your coats”, „You should do it”
 • Înțelege când cineva vorbește despre familie și prieteni, haine, activități zilnice, planuri pentru weekend în propoziții simple și participă la conversație
 • Folosește prezentul simplu pentru acțiuni obișnuite și prezentul continuu pentru acțiunile din momentul vorbirii
 • Vorbește despre viitor folosind viitorul simplu
 • Vorbește despre acțiuni din trecut
 • Face comparații între obiecte folosind gradele de comparație și superlativele
 • Construiește fraze complexe folosindpropoziții relative
 • Vorbește despre activitățile preferate, scopuri, obligații și reguli
 • Citește noțiunile cheie privind subiectele studiate
 • Citește texte simple despre subiecte cunoscute și răspunde cu„adevărat” sau „fals” la întrebări privindhainele, activitățile zilnice și planurile pentru weekend
 • Înțelege povești simple și texte scurte ajutându-se de ilustrații
 • Adaugă cuvintele care lipsesc dintr-un text scurt şi simplu
Nivelul 7 – Cambridge Intensive Exam Preparation– Get Ready for Movers (A1): 9-12 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ/3 LUNI

Prezentare:

 • 10 lecții de recapitulare și teste de pregătire

*După ce a studiat nivelurile 6 și 7, elevul este pregătit să susțină Cambridge Movers Exam

Nivelul 8 – Cambridge Flyers (A2): 12-15 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ/9 LUNI

Prezentare:

 • Comunică în situații familiare despre subiecte cu care este familiarizat
 • Folosește prezentul continuu pentru a vorbi despre planurile sale (de exemplu, explică ce planuri are pentru sărbători)
 • Folosește „construcții cu going to” atunci când vorbește despre planurile pentru viitor
 • Folosește prezentul perfect pentru a vorbi despre ce a făcut
 • Vorbește despreo problemă în temeni simpli
 • Spune când nu înțelege ceva, când nu poate face ceva, cere ajutor folosind expresii precum: „Could you say that again, please?”
 • Folosește structuri simple ale condiționalului pentru a vorbi despre situații reale sau posibile din prezent sau viitor
 • Știe să dea sfaturi folosind „should”
 • Face și răspunde la invitații, sugestii, scuze, cereri (de exemplu, cum să aranjeze cu prietenii să facă ceva sau să se joace împreună)
 • Înțelege texte mai lungi despre subiecte cu care este familiarizat
 • Face o poveste în engleză folosind idei, imagini sau cuvinte oferite de profesor
 • Citește noțiunile cheie privind subiectele studiate
 • Citește texte simple despre subiecte familiare și răspunde cu „fals” sau „adevărat” la întrebări de înțelegere a textului
 • Înțelege povești și texte mai lungi cu ajutorul ilustrațiilor
 • Adaugă cuvintele care lipsesc din text
Nivelul 9 – Cambridge Intensive Exam Preparation Flyers (A2): 12-15 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ/3 LUNI

Prezentare:

 • 10 lecții de recapitulare și teste de pregătire

*După ce a studiat nivelurile 8 și 9, elevul este pregătit să susțină Cambridge Flyers Exam

Nivelul 10 – Pregătirea examenului Cambridge KET Exam 12-18 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU 1 ORĂ/ 9 LUNI

Prezentare:

 • Manual complet, ce urmărește pregătirea pentru a lua examenul Cambridge KET.
Nivelul 11 – Pregătirea examenului Cambridge PET 12-18 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU 1 ORĂ/ 9 LUNI

Prezentare:

 • Manual complet, ce urmărește pregătirea pentru a lua examenul Cambridge PET.

Din sala de clasă și dincolo de ea:

Nivelul 12 – Ted Talks Pre-Intermediar (Pre-A2/A2) 12-18 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU 1 ORĂ/ 9 LUNI

Level 13 – Ted Talks Intermediar (A2) 12-18 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU 1 ORĂ/ 9 LUNI

Nivelul 14 – Ted Talks Intermediar superior (B1) 12-18 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU 1 ORĂ/ 9 LUNI

Nivelul 15 – Ted Talks Avansat(B2) 12-18 ani

DE DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU 1 ORĂ/ 9 LUNI

Prezentare Ted Talks:

 • Un curs complet ce folosește videoclipuri inspiraționale Ted Talk cu scopul de a dezvolta competențele de înțelegere, vocabular, vorbire, discuție și dezbatere. Un program cu adevărat unic pentru a îi face pe elevi să își găsească cu adevărat propria voce în limba engleză.

* Grupele de vârstă și durata de mai sus reprezintă un simplu ghid și pot varia în funcție de vârsta copilului, de nivelul său actual de stăpânire a engleze și de rapiditatea învățării în clasă.

PACHETE PENTRU COPII / ADOLESCENȚI / ADULȚI

VÂRSTA SUB 7 ANI

392 RON / LUNĂ

grup de 6 – 8 elevi
(8 sesiuni – 49 de RON pentru 45 de minute)

VÂRTSA 7+ ANI

536 RON / LUNĂ

grup de 6 – 8 elevi
(8 ședințe – 67 RON pe oră)